Tagesausflüge ab TokioFullscreen-Logo
Yokohama: 35.448365, 139.633484
Kamakura: 35.324089, 139.554949
Enoshima: 35.300836, 139.481735
Hakone: 35.200184, 139.030609
Odawara: 35.252909, 139.152489
Kawasaki: 35.529991, 139.724121
Nikko: 36.725677, 139.680176
Kawagoe: 35.916860, 139.479675
Chichibu: 35.986896, 139.071808
Mount Fuji: 35.362176, 138.724365
Atami: 35.095193, 139.070435
Chiba: 35.605952, 140.119629
Berg Nokogiri: 35.158653, 139.828749
Kamikochi: 36.249811, 137.635345
Burg Matsumoto: 36.229874, 137.936096
Kusatsu Onsen: 36.628754, 138.569870
Takasaki: 36.321972, 139.013100
Sendai: 38.261906, 140.880432
Berg Takao: 35.630861, 139.256043
Tateyama: 34.994777, 139.861107
Schneeaffen im Onsen: 36.732666, 138.462290